تبلیغات
microbiology science - طرحی برای زندگی

microbiology science
 
زندگی مانند بازی حکم است، مهم نیست که دست خوبی نداشته باشیم، مهم این است که یار خوبی داشته باشیم.

Pichak go Up
برو بالا
نیت کنید

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

جدول لیگ

.تماس با ما
اوقات شرعی

.

انبیاء تاریخ شمسی و قمری

1- شش سال اوّل زندگی:

� گریه نکن
� شیطونی نکن
� دست تو دماغت نکن
� مامانت رو اذیّت نکن
� روی دیوار نقاشی نکن
� انگشتت رو تو پریز برق نکن
� دمپایی بابا رو پات نکن
� به خورشید نگاه نکن
� تو کمد مامان فضولی نکن

اسباب‌بازی‌ها رو تو دهنت نکن

2- دوره ی دبستان:

موقع رفتن به مدرسه دیر نکن
پات رو تو جامیزی نکن
ورقهای دفترت رو پاره نکن
مدادت رو تو دهنت نکن
به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن
تخته پاک‌کن رو خیس نکن
حیاط مدرسه رو کثیف نکن
با دخترها شمسی خانوم ((دکتربازی)) نکن
دست تو کیف بغل دستیت نکن
تخته‌سیاه رو خط‌خطی نکن
گچ رو پرت نکن

تو راهرو سرو صدا نکن
تو کلاس پچ‌پچ نکن
� ATARI
بازی نکن

۳-
دوره ی راهنمایی:

ترقّه بازی نکن
� SEGA
بازی نکن
موقع برگشتن از مدرسه دیر نکن
تو کوچه فوتبال بازی نکن
دست تو جیبت نکن
با مامانت کل‌کل نکن
تو کلاس صحبت نکن
بعد از ظهر سروصدا نکن
با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن
اتاقت رو شلوغ نکن
روی میز بابات کتابهات رو ولو نکن
با بچّه‌های بی‌ادب رفت و آمد نکن
جرّ و بحث نکن

۴-
دوره ی دبیرستان:

با کامپیوتر بازی نکن
تو حموم معطّل نکن
تقلّب نکن
با دوستات موتورسواری نکن
عصرها دیر نکن
با دختر شمسی خانوم صحبت نکن
با بابات دعوا نکن
تو کلاس معلّمتون رو مسخره نکن 

مردم‌آزاری نکن
نصف شب سرو صدا نکن
وقتت رو با مجله تلف نکن
چشم‌چرونی نکن

۵-
دوره ی دانشگاه:

رشته‌ای رو که دوست داری انتخاب نکن
� ۲۴
ساعته چت نکن
سر کلاس درس غیبت نکن
با دختر شمسی‌خانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن
خیابون‌ها رو متر نکن
تو سیاست دخالت نکن
با دخترهای مردم صحبت نکن
شب برای شام دیر نکن
با مأمور پلیس کل‌کل نکن
چراغ قرمز رو عشقی رد نکن
موبایلت رو Reject نکن
استادت رو اُسگل نکن
حذف پزشکی نکن
آستین کوتاه تنت نکن
همه رو دودره نکن

۶-
دوره ی سربازی:

موهات رو بلند نکن
روت رو زیاد نکن
از اوامر سرپیچی نکن
فرار نکن
با اسلحه شوخی نکن
غیبت نکن
به آینده فکر نکن
درگیری ایجاد نکن
به فرمانده بی‌احترامی نکن
غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نکن
با رئیس عقیدتی جرّ و بحث نکن
اعتراض نکن
با دختر شمسی خانوم نامه‌نگاری نکن
از تلف شدن وقتت ناله نکن
از آشپزخونه دزدی نکن

۷-
دوره ی شوهر بودن:

با زنت شوخی نکن
زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن
به زنت خیانت نکن
با دوستانت الواتی نکن 
تو Orkut خودت رو Single معرفی نکن
به زنهای دیگه نگاه نکن
موبایلت رو قایم نکن
پولت رو خرج دوستات نکن
رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن
غیر از زندگی مشترک به هیچ چیز فکر نکن
ریسک نکن
بدون اجازهء زنت هیچ کاری نکن

۸-
دوره ی پدر بودن:

بچّه رو تنبیه نکن
به بچّه بی‌توجّهی نکن
بچّه‌ت رو با بچّه‌های دیگه مقایسه نکن
به بچّه توهین نکن
بچّه رو از بازی منع نکن
بچّه‌ت رو به کتک زدن بچّهء دختر شمسی خانوم تشویق نکن
با بچّه کل‌کل نکن
بچّه رو محدود نکن
به مادر بچّه بی‌توجّهی نکن
بچّه رو به هیچ چیز مجبور نکن
آزادی بچّه رو محدود نکن
از خواستهای بچّه چشم‌پوشی نکن


۹- دوره ی پیری:

برای بچّه‌هات مزاحمت ایجاد نکن
نوه‌هات رو لوس نکن
با پیرزن‌های دیگه معاشرت نکن
به خاطراتت فکر نکن
پولت رو خرج نکن
هوس جوونی نکن
غیر از آخرتت به هیچ چیز فکر نکن
با زنت بی‌وفایی نکن
از رفتن به خانهءسالمندان احساس نارضایتی نکن
لباس شاد تنت نکن
به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجّه نکن
تو وصیتنامه، هیچکس رو فراموش نکن
از گذشته ناله نکن
به هر کی رسیدی، نصیحت نکن
به آینده فکر نکن

۱۰-
دوره ی پس از مرگ !

حالا دیگه دورهء نکن تموم شد! حالا هر کاری دلت می‌خواد بکن...
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
بکن
� ...
ولی فقط با روح دختر شمسی خانوم کاری نکن!!!

همش شوخی بود خسته نباشین

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک